Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť  VIGH SERVIS, s.r.o. so sídlom Podzáhradná 393, Horné Saliby 925 03 Slovensko. Údaje budú spracúvané za účelom zodpovedania dotazov na základe platného právneho základu prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je oprávnená požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravám, vymazaniu, obmedzeniam spracúvania a ich prenosu. Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov na základe platného právneho základu prevádzkovateľa a spracúvaniu údajov na marketingové účely. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu a kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov bez vplyvu na zákonnosť ich spracúvania v čase pred takýmto odvolaním súhlasu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nebude možné zodpovedať na dotazy. Údaje budú uchovávané až do zodpovedania dotazu. Zodpovedná osoba prevádzkovateľa je k dispozícii na tejto e-mailovej adrese: info@vighservis.sk.