Vážený zákazník venujte prosím tomuto oznamu zvýšenú pozornosť.

 

 

Keďže sa opravovňa nachádza na území Slovenskej Republiky naša opravovňa postupuje podľa slovenských zákonov.

Reklamačná doba nezačína plynúť dňom nahlásenia požiadavky, ale dňom doručenia výrobku do opravovne, alebo predajcovy.
Stav vašej zákazky si môžete kontrolovať on-line na našej web stránke. Príslušné heslo vám bude zaslané spolu z dokladom o prijatí výrobku v opravovni.

 

Vážený zákazníci pri výrobkoch značky SHARP kde Typové označenie začína na CV-...., FP-...., IG-....., KC-...., KI-....., YC-R.....

nepatria do nami servisovaného zoznamu výrobkov. Pri takýchto zariadeniach prosím kontaktujte vášho predajcu.

 

Dátum reklamácie:
Dátum nákupu:
Typ opravy:
Výrobca:
Typ zariadenia:
Povinné
Výrobné číslo: Povinné
Č.rekl.protokolu:
Popis závady: Povinné
Príslušenstvo: Povinné
Krabica:
Kópia nák.dokladu
Foto závady:
Foto závady:
Priezvisko/Firma: Povinné
Meno: Povinné
Adresa: Povinné
PSČ a Mesto: Povinné
Telefón: Povinné
E-mail: Povinné