Vážený zákazník venujte prosím tomuto oznamu zvýšenú pozornosť.

Dobrý deň

 
Vážený zákazníci a partneri Servis bude od 13.07. do 21.07. zatvorený z dôvodu dovolenky. Všetky vaše požiadavky budeme riešiť po návrate.
 
Good day
 
Dear customers and partners, the service will be from 13.07.. until 21.07. closed due to vacacion. We will deal with all your requests after your return.
 
Jó napot
 
Kedves Vásárlóink ??és Partnereink, a szolgáltatás 07.13.-től 07.21.-ig. zárva lesz szabadság végett. Visszaérkezésünk után minden kérésüket teljesítjük.

 

Keďže sa opravovňa nachádza na území Slovenskej Republiky naša opravovňa postupuje podľa slovenských zákonov.

Reklamačná doba nezačína plynúť dňom nahlásenia požiadavky, ale dňom doručenia výrobku do opravovne, alebo predajcovy.
Stav vašej zákazky si môžete kontrolovať on-line na našej web stránke. Príslušné heslo vám bude zaslané spolu z dokladom o prijatí výrobku v opravovni.

 

Vážený zákazníci pri výrobkoch značky SHARP kde Typové označenie začína na CV-...., FP-...., IG-....., KC-...., KI-....., YC-R.....

nepatria do nami servisovaného zoznamu výrobkov. Pri takýchto zariadeniach prosím kontaktujte vášho predajcu.

 

Dátum reklamácie:
Dátum nákupu:
Typ opravy:
Výrobca:
Typ zariadenia:
Povinné
Výrobné číslo: Povinné
Č.rekl.protokolu:
Popis závady: Povinné
Príslušenstvo: Povinné
Krabica:
Kópia nák.dokladu
Foto závady:
Foto závady:
Priezvisko/Firma: Povinné
Meno: Povinné
Adresa: Povinné
PSČ a Mesto: Povinné
Telefón: Povinné
E-mail: Povinné